Körer - profana och kyrkliga

Arrangera konserter

Välj mellan att arrangera riskfritt eller att
uppträda även om det kommer väldigt få

"Vi har inte pengar till att betala hyror och gager etc i förväg - marginalen finns inte"

Med EasyArr öppnas en helt ny möjlighet. Kom fram till minimiantal biljetter som behöver säljas före ett visst datum. Säljs inte minimiantalet biljetter avbryts allt och EasyArr betalar tillbaka allt helt utan kostnad för kören! 

"Marknadsföringen är så dyr"

Engagera publiken och körmedlemmarna själva. Eftersom EasyArr gör det så lätt att arrangera kan du snabbt få hjälp av andra. Dela den säljlänk som du skapar inom några minuter. Utan kostnad för dig!

"Sälj skivor, fika eller annan mat ... "

Med hjälp av EasyArr kan du försälja både skivor, mat och dryck i förväg. Extra intäkter utan extra arbete för er.

En helt ny möjlighet
att skaffa publik

EasyArr ger dig en rad med möjligheter. Vi ger dig några exempel här nedanför. Eftersom körer är så olika - beroende på profil, ort etc - vet vi att det kan finnas ännu fler sätt att hjälpa dig fylla på med fler gäster. Boka ett kort möte med oss så hjälps vi åt.

Boka lokalen själv
Helt utan risk

Som vanligt pratar du med lokalen att den är ledig, vad den kostar osv. Kom överens om sista dag för fri avbokning. Då ska minimiantalet biljetter vara sålda.

Full trygghet för dig och alla andra i kören. Ingen tar någon risk - ni jobbar tillsammans för att fylla på med fler gäster.

Be lokalen att bjuda in sina stamkunder

Är ni i en kyrka så har de en församling, är ni i en konsertlokal har de en pubik. Finns det krögare i lokalen så har de ett kundregister. 

Be alla att sprida länken. Då ökar chansen att ni säljer minimiantalet biljetter. Alla får betalt och ingen tar någon risk.

Alla i kören kan få gage då många kommer

Då ni sålt minimantalet biljetter vet alla att alla risker är borta.

Kom överens i förväg - lätt med hjälp av EasyArr - om hur ni delar på gaget mellan sångarna. 

Eller så sparar kören allt till nästa turné, nya kåpor eller fler noter till nästa sässong.


Inga kostnader - bokningsbar om 15 minuter

Självklart kan du bygga ut din information hur mycket som helst. Men börja enkelt. Då kan andra börja boka din lokal och du kan börja boka in artister inom en kvart. 

Då du lägger in en föreställning blir den även - om du vill - bokningsbar av andra, utan att det kostar er något. Självklart kan ingen bara boka in er - precis som idag pratar man om förutsättningarna först. Då man är överens finns grunden klar i EasyArr och ni kan kalkylera, skriva avtal, skapa er egna webb med swish och kortbetalningar och börja sälja biljetter inom max en timme

Kostar det något?

Du betalar aldrig någon provision till EasyArr för att bli bokad av en arrangör. Du betalar lite då du arrangerar själv och gör ett överskott.

Då du hyr ut kören eller då du arrangerar men inte lyckas sälja tillräckligt med biljetter eller ... om arrangemanget måste ställas in pga sjukdom etc kostar det dig INTE EN KRONA!

Läs mer på vår sida där vi beskriver vår prismodell