Tjänar du inga pengar...

... då kostar det
inte en krona

Skapa konto och profil

0 kr

 • Fritt antal profiler
 • Bjud in andra till din profil

Inga fasta kostnader

0 kr

 • Inga års eller månadskostnader
 • Inga kostnader om du avbryter din SÅDD eller om arret ställs in

Betala bara då du får ett överskott
på ditt arrangemang

0 procent 
Om din SÅDD inte blir av eller avbryts kostar det inget att använda EasyArr.

5 procent
Större arrangemang, som är budgeterade till 60.001 kr eller mer.

0 procent
Om din SÅDD inte blir av eller avbryts kostar det inget att använda EasyArr.

6 procent
Arrangemang, som är budgeterade till 15.0001-60.000 kr.

0 procent
Om din SÅDD inte blir av eller avbryts kostar det inget att använda EasyArr.

7 procent
Mindre arrangemang, som är budgeterade till max 15.000 kr.

I samtliga priser ingår:

 • Verifiering av alla användare
 • Förkalkyl
 • Gage-kalkylering
 • Digital Avtalsskrivning
 • Webbsidor
 • Biljetter samt QR-kodavläsare
 • SITM- och andra rapporter
 • Underlag för vinstdelning
 • Bidrags- och sponsorshantering


Samtliga belopp anges exkl moms


Adminavgift per biljett - 5 kronor inkl moms

Biljettköparna betalar ALLTID en adminavgift på 5 kronor. Denna avgift täcker samtliga de kostnader som uppstår i samband med biljettköp - swish- och bankkostnader - samt kundservice.

Denna avgift återbetalas aldrig i samband med att ett arrangemang ställs in vilket innebär att DU som arrangör ALDRIG kommer att debiteras några avboknings- eller återbetalningskostnader.


Biljettköparen får sänkt pris - du får en komplett lösning och mer betalt

Trots att EasyArr erbjuder en helhetstjänst - från kalkyl och marknadsplats, inklusive biljetter ända fram till administrationen och rapporter kostar vår procentandel + adminkostnaden normalt mindre än system som enbart levererar biljetter.

Det lägre totalpriset kan du antingen sänka biljettpriset något = fler som har råd att köpa biljett.

Eller så höjer du ditt biljettpris med 5-10-15 kr. Normalt sänks köparnas totala kostnad ändå.  Total biljettkostnad = biljettpris + 5 kr admin. 

Du tjänar lika mycket eller mer - köparen får sänkta kostnader

Hem