MICRO-sponsring - en revolution för gräsrotskulturen

Sponsring 3.0. Helt nya möjligheter som alla kan börja använda på en gång.

Så lätt att förstå att alla kan

Sponsring - på ett helt nytt sätt!

Då vi började bygga EasyArr för biljettköpare sa en vän till oss som arbetar med sponsring: 

Men skulle ni inte kunna göra en likadan lösning för oss sponsorer som ni gör för biljettköparna?
Hur då menar du?
Jo - om biljettköparna kan få tillbaka hela eller delar av sin biljettpeng om det skapas ett överskott på ett arrangemang... Då skulle det väl gå att även vi sponsorer - om vi kommer överens om det med arrangören - får tillbaka hela eller delar av sponsorsbeloppet.

Visst gick det!

EasyArr är idag världens första cirkulära Sponringsverktyg

Välj mellan följande två grundalternativ:

  1. Biljettförsäljning + Sponsring ska täcka arrangemangets fasta kostnader
    dvs alla SÅDD-biljetter ska säljas efter att sponsring inbetalats.
    Annars ställs arrangemanget in och allt, inkl sponsringsbeloppet, återbetalas.
  2. Skapas ett överskott kan arrangören komma överens med biljettköpare och sponsor om att dela på överskottet

Här nedanför visar vi en möjlighet till.

Kombinera sponsring och bidrag

Hem