Sök lokaler

Sök bland befintliga lokaler

Sök artister

Sök bland befintliga artister

På sidan du kommer till väljer du om du vill se lokaler eller artister.

Lägg in datum du vill arrangera på.

Då kommer de upp som gjort sig publikt bokningsbara via
EasyArr upp just det datumet.


Saknas lokalen eller artisten i EasyArr?

EasyArr lanserades strax före sommaren 2023 och därför finns naturligtvis inte alla lokaler och artister med i systemet än.

Vill du arrangera är det mycket lätt att bjuda in dem du behöver till EasyArr.

Det tar dig några sekunder - vi har mallar som skapas automatiskt. Den som du bjuder in behöver lägga ungefär lika mycket tid på att skapa en förenklad EasyArr-profil som det brukar ta komma överens om ett arr på det gamla analoga sättet.

Bjud in en lokal

Om 15 minuter kan lokalen vara bokningsbar. 

Lokalägaren behöver bara lägga in organisationsnr, namn och vem som får teckna avtal. Bör vara klart på 3-4 minuter.

Du gör det direkt då du är på sidan där du ska välja lokal i samband med att du förbereder ett arrangemang.

Bjud in en artist

Om 15 minuter kan föreställningen vara bokningsbar.

Artisten behöver bara lägga in organisationsnr, namn och vem som får teckna avtal. Bör vara klart på 3-4 minuter.

Du gör det direkt då du är på sidan där du ska välja lokal i samband med att du förbereder ett arrangemang.

Tipsa 

EasyArr


Vi fattar att du ibland inte hinner eller känner att du vill sälja in EassyArr till en artist eller lokalägare. 

Be oss på EasyArr att ta kontakt i stället :-)