LIVE-biljetter

LIVE-biljetter kallar vi de biljetter som säljs då alla vet att de fasta kostnaderna kan betalas. Är arrangemanget i LIVE-läge vet alla att det blir av!