Sköt allt från ett och samma ställe.

Har du någonsin organiserat ett arrangemang? Då vet du hur krångligt det kan kännas och hur många olika saker du måste ha koll på – före, under och efter arret. 

Det är här EasyArr kommer in i bilden. Ett kulturarrangemang behöver inte vare ett svindlande projekt längre. Från och med nu är det precis tvärt om! 

EasyArr erbjuder en enkel och integrerad plattform som vägleder arrangören före, under och efter arrangemanget, komplett med intuitiva verktyg för förkalkylering, avtalsmallar, lokalisering av scener och artister, marknadsföring, sponsring, biljetthantering och administration av skatter och avgifter.

moduler3

Verktyg som leder dig igenom,
steg för steg.

Vår tjänst omfattar sju steg i kronologisk ordning. Varje steg innehåller sen i sig olika verktyg som gör din process smidig och enkel.

Förberedelser

I detta steg kan du:

 • Skapa en budget för ditt arrangemang.
 • Skapa en tydlig checklista.
 • Hitta avtalsmallar.
 • Bestämma hur ni vill dela vinsten.
 • Lägga in sponsor- och bidragsavtal.
 • Koppla ditt konto till STIM och andra aktuella organisationer.
 • Söka lokal som passar era behov.
 • Hitta guidande referensarrangemang.

Micro Sådd

I detta steg kan du:

 • Utifrån din förkalkyl bjuda in det antal SÅDDare (förbetalande fans) som behövs för att förfinansiera arrangemanget.
 • Låta såddarna i sin tur bjuda in fler att hjälpa till med förfinansieringen.
 • Följa såddningen i realtid för att se när försäljningsmålet är uppnått.

Marknadsföring

I detta steg kan du:

 • Utifrån en enkel mall designa arrangemangets egna sajt för att kostnadseffektivt marknadsföra arrangemanget genom delning i sociala kanaler. Oavsett om du är publik, lokalägare eller sponsor.
 • Följa hur försäljningen går kopplat till dina utskick.

Biljetter

I detta steg kan du:

 • Designa dina egna biljetter via enkel mall.
 • Distribuera biljetterna via mail eller sms.
 • Skapa unika QR-koder på biljetter för enkel avläsning vid entrén.
 • Enkelt återkoppla till alla som kom på arrangemanget för att exempelvis erbjuda fler spelningar, merchandise eller rabatter hos era nyförvärvade partners.

Merförsäljning

I detta steg kan du:

 • Få hjälp med möjlig merförsäljning via enkla och mallade upplägg.
 • Hitta mallar för att fördela vinst på försäljning av mat och dryck med lokalägaren/krögaren.
 • Hitta mallar för att erhålla provision på försäljning av resor och boende kopplat till arrangemanget.
 • Göra uppföljning efter arrangemanget via färdiga checklistor.

Administration

I detta steg kan du:

 • Sköta allt administrativt efterarbete och ha koll på varenda krona som strömmat genom projektet.
 • Skapa checklistor utifrån din ifyllda förkalkyl.
 • Hitta underlag för vinstdelning av arrangemanget.
 • Sköta uppföljning och utbetalning av fakturor.
 • Sköta löner och följa upp skatter.
 • Sköta alla STIM-frågor avseende biljettavgifter och låtlistor.

Framtidsplaner

I detta steg kan du:

 • Använda ditt genomförda arrangemangsupplägg för att skapa en turnéplan med förfinansierade gig – ett lyckat gig kan ju bli flera!
 • Använda våra mallar för att skapa en festivalplan med förfinansiering.

Kontakta oss

Vi svarar på email inom 24-timmar